English version

Wisseling van de wacht

Letterlijk betekent dit een officiële overdracht van de verantwoordelijkheid. De wacht mag niet over gegeven worden aan de aflosser wanneer er reden is om aan te nemen dat deze op enigerlei wijze onbekwaam zou zijn om zijn taak te vervullen. Welnu, het bestuur van SYJ is overtuigd dat we in Karin van Liempt uit Berkel-Enschot opnieuw een deskundige penningmeester gevonden hebben. Karin zal zich in de loop van 2016 zich nader aan u voorstellen.