English version

Zelfredzaamheid school

SYJ heeft in haar vijfjarenbeleid 2013-2017 vast gelegd dat zij 5 lopende onderdelen  (onderhoud/deskundigheidsbevordering/onderhoud schoolgebouw/ inrichting school / incidentele hulpvragen) wil blijven ondersteunen maar dat school SD-04- moet gaan kijken hoe zij meer zelfvoorzienend kunnen worden, minder afhankelijk van hulp uit Nederland.
(SYJ heeft het schoon drinkwater project nog als 6e onderdeel opgestart als project dat de hele gemeenschap in Jasinga ten goede kan komen).

Om de daad bij het woord te voegen zijn er in 2014 afspraken gemaakt tussen SYJ en het schoolteam dat de financiële ondersteuning uit Nederland  m.i.v. 2015 grotendeels gehalveerd wordt. Dit betekent voor het schoolteam dat zij goed na moeten denken over de te maken keuzes in relatie tot  beschikbare gelden (vanuit Indonesische overheid  en vanuit Nederland). Verder zullen zij creatief moeten  nadenken over het aanboren van alternatieve geldbronnen als zij ‘hun eigen boontjes moeten gaan doppen’. Heel moeilijk natuurlijk voor een sector die van oudsher geen ervaring heeft met eigen inkomsten genereren  en altijd volledig afhankelijk is geweest van overheidsgelden. 

Wat zijn de eerste ervaringen met het nieuwe beleid in 2015? We geven een voorbeeld dat aangeeft hoe moeilijk en moeizaam het proces van groei naar zelfredzaamheid verloopt. Het schoolteam heeft in 2015 geen prioriteit gegeven aan onderhoud van het schoolgebouw. Wim Duisters heeft op zijn werkbezoek in 2015 vast gesteld dat er sprake is van aantasting van het houtwerk in het schoolgebouw door termieten  . Dat vraagt om grondige bestrijding  ter voorkoming dat het hele houtwerk letterlijk weggevreten wordt in de komende jaren. Volgens de nieuwe afspraak dragen school en SYJ ieder voor de helft bij aan de kosten van deze termietenbestrijding. School heeft echter besloten om de bestrijding  uit te stellen bij gebrek aan budget.  In de optiek van SYJ moet onderhoud van het schoolgebouw topprioriteit krijgen. Het schoolteam had in besprekingen daarover in 2014  overigens dezelfde visie. Maar zij hebben nu toch anders besloten. SYJ vindt het spijtig dat het schoolteam deze  keuze gemaakt heeft. SYJ is uiteraard benieuwd hoe de keuzes in 2016 gemaakt gaan worden. Of school SD-04- er in slaagt om geld vrij te maken of geld te werven voor onderhoud aan het schoolgebouw.