English version

Geslaagd: wij stellen aan u voor …

Wij stellen het meisje Desti aan u voor.

De  17 jarige Desti was de oudste dochter uit een gezin met 2 kinderen toen zij 6 jaren geleden met sponsoring van SYJ haar middelbare school kon aanvangen. Inmiddels heeft er gezinsuitbreiding plaats gevonden en heeft Desti nog een 2e zusje. Desti komt uit een gezin dat armoedig leeft. Vader is na de lagere school gaan werken. Hij is een ‘rivier-werker’ wat betekent dat hij zand en stenen uit de rivier ‘vist’. Hele zware lichamelijke arbeid dat slecht betaald wordt. Moeder heeft na de lagere school geen scholing meer gevolgd. In haar ouderlijk huis hielp zij in de huishouding, en sedert haar huwelijk is zij huisvrouw. Toen Desti in 2013 thuis bezocht is door een bestuurslid van SYJ vertelde zij dat ze het fijn vond om naar school te gaan, en dat ze graag door wilde leren op de hogere middelbare school, en dat ze er van droomde om later dokter te worden. Met financiële support  van haar sponsor in Nederland is zij inderdaad door gestroomd naar de SMA en is nu de trotse bezitster van een diploma. Recentelijk is Desti opnieuw geïnterviewd over haar wensen voor de toekomst. Zij vertelt dat zij graag vroedvrouw wil worden. Er is een academie in Bogor (eerste grote stad buiten Jasinga) waar zij de opleiding voor vroedvrouw kan volgen. Haar ouders kunnen die opleiding echter niet bekostigen. Dus wil Desti gaan werken om geld te verdienen. Dat geld wil ze sparen om daarna de opleiding te gaan volgen. Zij wil graag mensen helpen en is geïnspireerd door vroedvrouwen die zij in het ziekenhuis gezien heeft.  SYJ hoopt van ganser harte dat Desti haar doel kan realiseren. Het zal nog een lange weg zijn.

De trotse Desti met haar ouders en haar 2 jongere zusjes.

Gina Yaetul