English version

Wati en Wim uit Jasinga

Het is zo belangrijk dat Wati en Wim zo nu en dan een bezoek brengen aan Jasinga. Zij kunnen de actuele stand van zaken opmaken, inventariseren welke zaken spelen, onderwerpen bespreken als vertegenwoordigers van de stichting in Nederland, lopende zaken doornemen, en vooral met eigen ogen en oren de situatie opnemen. Het meest in het oog springende was deze keer het gebrek aan deugdelijk onderhoud aan het schoolgebouw. Dat is een nijpend probleem waar een oplossing voor moet komen. Verder heeft Wati alvast een aantal zaken ‘in de week gelegd’ vooruitlopend op het werkbezoek dat Els gaat brengen in de zomer van 2017. 

Hier een vrolijke groet vanuit Jasinga: