English version

Afbouw Schoolsponsoring

Omdat de Indonesische overheid de zogenoemde pip/kip-regeling ingevoerd heeft kan SYJ de schoolsponsoring gaan afbouwen. De pip/kip-regeling voorziet er in dat kinderen waarvan de ouders niet draagkrachtig genoeg zijn om het onderwijs van hun kinderen te betalen, aanspraak kunnen maken op een toelage van de overheid. De geldbedragen van de toelagen komen overwegend overeen met de bedragen die SYJ steeds uitgekeerd heeft. Voor het basis-onderwijs (SD) ligt de toelage zelfs wat hoger, voor het lager middelbaar onderwijs (SMP) komt ie ongeveer overeen, voor het hoger middelbaar onderwijs (SMA) is de toelage slechts de helft.

Voor de SMA-leerlingen heeft u als sponsor altijd 10 euro per maand betaald, de toelage van de overheid keert slechts 5 euro per maand uit. Om die reden maakt SYJ voor de SMA-leerlingen een uitzondering door de sponsoring van alle reeds aangemelde SMA-leerlingen te continueren tot 2020. Alle aangenomen SMA-leerlingen kunnen dus gegarandeerd tot hun eindexamen rekenen op ondersteuning van SYJ. Voor u als sponsor van een SMA-leerling betekent het dat uw leerling zijn schooltraject netjes af kan maken. Tenminste als u als sponsor bereid bent om de komende jaren uw bijdrage te continueren.

SYJ sponsort dit schooljaar 2017-2018 alle SMP-leerlingen voor het laatste jaar. Feitelijk zouden leerlingen dit schooljaar al gebruik kunnen maken van de pip/kip-regeling. Maar tijdens het werkbezoek is gebleken dat de uitvoering van de regeling nog niet goed verloopt. Dus heeft SYJ besloten om ter overbrugging de sponsoring nog een laatste jaar te continueren. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 komt er een volledige stop op de ondersteuning van alle SMP-leerlingen. Dan moeten ze ‘hun zaakjes op orde hebben’. Als u sponsor bent van een smp-leerling dan hopen wij dat u na 2018 toch bereid bent om tot 2020 te blijven ondersteunen. Dan wenden wij uw bijdrage aan om alle SMA-leerlingen naar hun eindexamen te loodsen.