English version

Werkbezoek september 2006 (deel 1)

Schoolkinderen en team van S.D.04 onthalen ons met gejuich en geklap

Enigszins bedremmeld door het enthousiasme van de schoolkinderen laten we ons door een trotse directeur Wugu het gerenoveerde schoolgebouw rondleiden. Een bijna nieuw gebouw met witte, groene en gele kleuren. De nieuwe vuilnisbakken en bezems worden meteen gedemonstreerd door de ijverige scholieren. Het is goed om te zien dat ze hun schoolomgeving netjes houden.

De fonkelnieuwe houten banken en tafels staan netjes in rijen opgesteld in de lichte, ruimogende lokalen. De gele geplooide raamgordijntjes geven de lokalen een frisse kleur. Het nieuwe toiletblok is geen 100 maar 200% verbetering vergeleken met de oude situatie. De constante toevoer van water is nog een probleem. De school is afhankelijk van de toevoer van rivierwater. Er is al 3 maanden geen drup hemelwater gevallen en dus staat het rivierwater laag. Daardoor kunnen de toiletten niet altijd gebruikt worden. Over het probleem van de waterschaarste en het algeheel onderhoud van het gebouw zijn met de projectmanager en de aannemer afspraken gemaakt.

We worden met evenveel enthousiasme uitgezwaaid als we onthaald zijn door de schoolkinderen die zich verdringen om gefotografeerd te worden.