English version

ANBI 2015

1. Naam Organisatie
Stichting Yayasan Jasinga
2. RSIN nummer / KvK nummer
RSIN: 816811258
KvK: 18073325
3. Internetadres
http://www.jasinga.org
4. Contact
Bezoek en Post adres
Giselbert Backstraat 2
5081 JB Hilvarenbeek
E-mail: info@jasinga.org
Telefoonnummer: 013-5055170
5. Doelstelling
Stichting Yayasan Jasinga stelt zich tot doel het bevorderen van het welzijn van de jeugd in Jasinga (Jasinga is de naam voor een verzameling van 16 dorpen in de provincie Jawa-Barat op West-Java in Indonesië). De stichting streeft ernaar om de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen in Pamagersari (één van de 16 dorpen), in het bijzonder  van minder draagkrachtige ouders, te verbeteren en projecten te ondersteunen om de algemene leefomstandigheden in het dorp te  verbeteren.
6. Hoofdlijnen Beleidsplan
SYJ heeft begin 2013 een beleid vastgesteld voor 2013-2017. Er worden geen projectaanvragen boven 10.000 euro ondersteund. Bestaande ondersteuning wordt gecontinueerd. Het betreft vijf reguliere vormen van ondersteuning:
  1. schoolsponsoring van leerlingen naar het middelbaar onderwijs
  2. onderhoud van het schoolgebouw
  3. deskundigheidsbevordering van het schoolteam en kwaliteitsverbetering van het onderwijs
  4. inrichting van de school
  5. incidentele hulp en kleinschalige projecten.
7. Bestuurders
  • Mevrouw E.C.M. Geerts, voorzitter
  • Mevrouw C.M.H.E. van Liempt – de Groot, penningmeester
  • De heer M. Verheijden, secretaris
8. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten conform artikel 4 lid 5 van de oprichtingsakte geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuursleden en vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten .
9. Activiteiten
Wij verwijzen u naar Jaarverslag 2019 (pdf), pagina 4 en 5, punt 5 Projecten.
10. Financiële verantwoording
Wij verwijzen u naar Jaarverslag 2019 (pdf), pagina 7 tot en met 13, Balans/Staat van baten en lasten/Toelichting.

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling