English version

Het laatste nieuws

Privacy Verklaring SYJ  2018

Stichting Yayasan Jasinga legt gegevens van u vast zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift, of het toesturen van  informatie. SYJ beschikt niet over bijzondere persoonsgegevens (denk aan ras, geloof, bsn-nummer enz). Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden partijen. 
Alle aan ons toevertrouwde  informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Uw contactgegevens worden enkel gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting  betreffen zoals nieuwsbrieven of informatie over scholieren die u financieel ondersteunt. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze door SYJ zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of ontvanger van de nieuwsbrief . Stuur daartoe een mail aan info@jasinga.org of neem telefonisch contact op met het secretariaat 013-5055170. Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u ook doorgeven aan ons secretariaat.
lees meer

Afbouw naar 2020

Zoals u terug kunt lezen in “het beleid 2017-2020” heeft het bestuur van SYJ besloten om de ondersteuning aan de school SD-04- in Jasinga verder af te gaan bouwen. Dat beleid krijgt komend jaar opnieuw zijn vervolg.
lees meer

Nood Renovatie uitgevoerd

In juli 2018 zijn onder de bezielende leiding van Wim en Wati noodzakelijke reparaties aan het schoolgebouw in Jasinga uitgevoerd. De veiligheidsrisico's voor kinderen en team is hiermee geweken.
lees meer

Privacy Wetgeving

Met ingang van 28 mei 2018 is de nieuwe Europese AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook SYJ wil als kleine stichting de nieuwe wet op Privacy eerbiedigen. SYJ is bezig om een Privacy-beleid op te stellen en een Privacy Verklaring. Laatst genoemde verklaring wordt later in dit jaar in zijn geheel op de site geplaatst. Het privacy-beleid zal opvraagbaar zijn bij het secretariaat. Indien u met onmiddellijke ingang geen nieuwsbrief meer toegestuurd wilt krijgen, of u wilt dat uw contactgegevens verwijderd worden uit onze administratie, kunt u dat aan het secretariaat doorgeven. Stuur dan een mailbericht naar info@jasinga.org

Scholieren 2018 Geslaagd!

Ieder jaar is het weer een heuglijk moment als we te horen krijgen welke leerlingen van het Hoger Middelbaar Onderwijs (SMA) geslaagd zijn. Hun zesjarige schoolgang wordt dan beloond met een eindcertificaat. We hebben inmiddels gehoord dat alle 13 leerlingen die door SYJ gesponsord worden het felbegeerde diploma op zak hebben. Dat ‘papiertje’ geeft hen een goede starterskwalificatie. Een enkeling gaat verder studeren. De meesten zoeken werk. Dat laatste is nog een hele opgave. Vaak moeten ze verhuizen naar grotere steden zoals Jakarta of Tangerang om werk te vinden. 

Mooi initiatief 2017

“Mooie initiatieven” zijn opbrengsten van leuke, originele, en vindingrijke initiatieven van vrienden van SYJ. We vertellen hier over 1 van de mooie initiatieven van 2017: Een in Nederland wonend echtpaar dat in Indonesië geboren en gedeeltelijk opgegroeid is doneren al jaren aan SYJ. Helaas komt mevrouw te overlijden. Mevrouw was een enthousiaste amateurfotografe. De heer heeft haar fotospullen verkocht en de mooie opbrengst van 250 euro gedoneerd aan SYJ. Aanvullend op de vaste jaarlijkse bijdrage. Een mooi initiatief dat hopelijk anderen inspireert tot nog meer mooie initiatieven!

Verslag Werkbezoek 2017 Jasinga

Els en Arnold hebben in 2017 een werkbezoek aan Jasinga gebracht. Dit bezoek markeert een mijlpaal in de samenwerking tussen Jasinga en Nederland.
lees meer

Schoon Drinkwater standvanzaken 2017

Tijdens werkbezoek 2017 heeft Els enkele gezinnen thuis bezocht die de waterfilter in gebruik hebben voor schoon drinkwater.  Een project dat in 2013 gestart is. Hier kunt u meer lezen over de stand van zaken van het project. 
lees meer

Wasvoorziening gehandicapt meisje

SYJ gaat soms ook in op kleine incidentele medische aanvragen. Hier werd een was voorziening gevraagd voor een gehandicapt meisje.
lees meer

Gewijzigd Beleid 2017-2020

Het bestuur van SYJ heeft besloten om het beleid voor de komende 3 jaren aan te passen. Tot 2020 wordt de ondersteuning van de school en de middelbare scholieren afgebouwd.
lees meer

Afbouw Schoolsponsoring

Als u sponsor bent van een middelbare scholier in Jasinga  kunt u hier lezen hoe er tot de zomer van 2020 afgebouwd wordt. U kunt hier ook lezen waarom uw bijdrage nog steeds nodig is.
lees meer

Eerste Lustrum Zes Kernen Sponsor Loop

De vijfde Zes Kernen Loop in Hilvarenbeek op 22 juni 2017. In 2013 de eerste editie als sponsorloop voor scholieren in Jasinga. Ieder jaar een ander goed doel. Nu bij het eerste lustrum opnieuw voor de scholieren in Jasinga met een prachtige opbrengst van 1.700 euro!
lees meer

Donatie  Vincentshop 2017

SYJ heeft dit jaar een mooie donatie van 500 euro mogen ontvangen van de Vincentshop uit Tilburg. Bestemd voor onze scholieren in Jasinga. Vincentshop is een winkel in het hart van Tilburg met voornamelijk tweedehands kleding maar die ook andere spullen verkoopt tegen zeer betaalbare prijzen. De opbrengsten zijn bestemd voor armoedebestrijding. Het zijn vrijwilligers die de kringloopwinkel runnen. Vincentshop bestaat al sedert 1952. Vincentius Vereniging dateert al uit 1848. U kunt ook spullen brengen bij de Vincentshop. Kijk op hun website http://vincentiustilburg.nl/

Wati en Wim uit Jasinga

Wati en Wim kunnen de weg van Jakarta naar Jasinga  vice versa wel dromen.  Terwijl Nederland op 27 april 2017 Koningsdag vierden maakten zij flink wat reis-uren om ons project in Jasinga te bezoeken.  
lees meer

Welkom nieuwe vrijwilligster!

Nadat Mieke Schut zich in de Nieuwsbrief van februari 2017 aan u voor gesteld heeft, kunnen wij een nieuwe vrijwilligster welkom heten bij SYJ. Zij gaat een jaar proef draaien met het archief scholieren. Zij zal zich mettertijd aan u voorstellen. Natuurlijk zijn wij in onze nopjes met deze nieuwe loot aan de boom. Het is immers niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden en te binden. Deze keer is dat gelukt via de bemiddeling van de Vrijwilligerscentrale van ContourendeTwern in Hilvarenbeek.

Books4Life doneert aan SYJ

Iedereen die bij Books4Life een gebruikt boek koopt , steunt met die aankoop een goed doel. B4L doneert de opbrengst van hun tweedehands boeken voor 90% aan goede doelen. Begin 2017 kreeg SYJ een donatie van 1000 euro.
lees meer

Minder dan 3 euro per dag

Natuurlijk zijn wij vaak genoeg in Jasinga geweest om te weten dat een groot gedeelte van de leerlingen van het lagere schooltje in armoede leven. Maar als we dan bij ons ontbijt in Nederland  de krant openslaan en geconfronteerd worden met de harde feiten dan  is dat toch weer even slikken.  Misschien is het artikel u ook opgevallen. Het gaat over onze doelgroep in Jasinga.
lees meer

Van Milenniumdoelen naar Werelddoelen

Voor degene die het ontgaan is: in 2015  liepen de Milenniumdoelen af. Er is in 15 jaren grote vooruitgang geboekt, maar niet voldoende. Dus de Milenniumdoelen zijn met ingang van 2016 vervangen door de Duurzame Wereld Ontwikkelings Doelen, de Sustainable Global Development Goals, kortgezegd  de Werelddoelen.
lees meer

Informatie Periodieke Giften

Voor donateurs en sponsors van SYJ die periodiek doneren is dit lezenswaardige informatie.
lees meer

Overige activiteiten

Nieuwsbrief

Lees onze laatste nieuwsbrief!

Stichting Yayasan Jasinga
Giselbert Backstraat 2
5081 JB Hilvarenbeek

Geef ze geen vis, maar geef ze een hengel!

Stichting Yayasan Jasinga stelt zich ten doel om het welzijn van kinderen in het dorp Jasinga in Indonesië te bevorden en hun kansen voor de toekomst te vergroten.

IBAN: NL97 RABO 0184 8480 08
Stg. Yayasan Jasinga
te Oisterwijk
K.v.K. 180.733.25.

Geef Samen

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo's werelddoel 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 6 (Schoon water en sanitaire voorzieningen