English version

Het laatste nieuws

Geslaagd: wij stellen aan u voor

Ieder schooljaar kunnen we afsluiten met middelbare scholieren die hun zes jarige schoolloopbaan in Jasinga beëindigen . Na schooljaar 2015-2016 kunnen we met trots melden dat alle acht leerlingen van de hogere middelbare school geslaagd zijn. Eén van hen stellen wij hier aan u voor.
lees meer

Gestart vorig schooljaar

De 12 leerlingen die vorig schooljaar 2015-2016 gestart zijn met hun middelbare school met financiële steun van SYJ zijn vorige maand thuis bezocht door onze lokale vrijwilligster Safira. Eén van de leerlingen, Sindi,  stellen wij aan u voor zodat u een beeld krijgt van de  leerlingen die hun schoolloopbaan na de lagere school kunnen voortzetten.
lees meer

Nieuwe leerling: wij stellen aan u voor …

Elk schooljaar melden zich schoolverlaters van de basisschool die verzoeken om sponsoring door SYJ om door te kunnen stromen naar  het middelbaar onderwijs. Het betreft uitsluitend kinderen uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Wij stellen één van de 9 nieuwe leerlingen aan u voor.  
lees meer

Donatie  Vincentshop 2016

Sinds 2008 mag SYJ zich regelmatig verheugen met  donaties van de Vincentshop van de Vincentius Vereniging te Tilburg. In 2016 heeft SYJ 1000 euro gekregen om nieuwe leerlingen voor het middelbaar onderwijs financieel te steunen. Vincentshop is een winkel met voornamelijk tweedehands kleding maar die ook andere spullen verkoopt tegen ‘schappelijke’ prijzen. De opbrengsten worden gedoneerd voor armoedebestrijding. Het zijn vrijwilligers die de kringloopwinkel runnen. Vincentshop bestaat al sedert 1952. Vincentius Vereniging dateert al uit 1848. U kunt ook spullen brengen bij de Vincentshop. Kijk op hun website http://vincentiustilburg.nl/

Mooie initiatieven!

“Mooie initiatieven” zijn opbrengsten van leuke, originele, en vindingrijke initiatieven van vrienden van SYJ. In de Zomer Nieuwsbrief hebben we er al melding van gemaakt: 2 privé personen hebben de geld-cadeaus van hun verjaardagen gedoneerd  aan SYJ. Verder is er een privé persoon die een retourpremie ontving van zijn jubilerende zorgverzekeraar. Dat bedrag heeft hij verhoogd zodat een SMA-leerling een volledig schooljaar verzekerd is van support. Mooie initiatieven die hopelijk anderen inspireren tot nog meer mooie initiatieven!

Nieuwe schooldirecteur

Op haar werkbezoek van juni 2016 heeft onze projectmanager Wati Duisters kennis gemaakt met Ukar Kurniawan,  de nieuwe schooldirecteur van lagere school SD-04- in Jasinga die SYJ al sedert 2004 ondersteunt.  Een wisseling van schooldirecteuren door het ministerie van onderwijs is blijkbaar heel gebruikelijk.  Wati heeft het  beleid van SYJ door gesproken met de nieuwe schooldirecteur en alle afspraken die daarbij horen. We zijn benieuwd hoe de samenwerking het komend jaar gestalte gaat krijgen.

Financiële inzage jaarrapport 2015

Het volledig jaarrapport van het boekjaar 2015 vindt u hier op onze site. U vindt dat op de pagina contact/donatie.
lees meer

Vrijwilligers welkom

Wij zijn op zoek naar een Vrijwilliger Communicatie en een Vrijwilliger Archivaris. De vrijwilliger Communicatie wordt gevraagd  om mee te denken over het opzetten en beheren van online geldwerving voor SYJ. De vrijwilliger Archivaris wordt gevraagd om het archief van onze gesponsorde middelbare scholieren uit Jasinga jaarlijks te actualiseren.
lees meer

Wisseling van de wacht

Met ingang van 1 februari 2016 gaat onze huidige penningmeester/bestuurslid Jet –die  ruim 7 jaren deze functie deskundig vervuld heeft- afgelost worden door Karin.
lees meer

Zelfredzaamheid school

In 2014 is met school SD-04- afgesproken dat zij de komende jaren manieren gaan zoeken om minder afhankelijk te worden van gelden uit Nederland. 2015 was het eerste jaar dat er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden.
lees meer

Schoon Drinkwater

Het schoon drinkwater project loopt goed. Wij laten Safira en Eha hier over aan het woord.
lees meer

Brillen Ronde 2015

Tweejaarlijks wordt er een ‘ronde  brillen’ gedaan voor alle 196 schoolkinderen van lagere school SD-04-. Daar was dit jaar ruim €1000 mee gemoeid, volledig door SYJ betaald.
lees meer

Extraatje

Het was alweer 3 jaren geleden dat alle schoolkinderen verrast zijn met een “extraatje”. Wati heeft voor alle 196 schoolkinderen in september 2015 een mooi setje samen gesteld met bruikbare schoolspullen voor ongeveer € 4,50 per kind. Kinderen waren natuurlijk weer laaiend enthousiast.
lees meer

Van Milenniumdoelen naar Werelddoelen

Voor degene die het ontgaan is: in 2015  liepen de Milenniumdoelen af. Er is in 15 jaren grote vooruitgang geboekt, maar niet voldoende. Dus de Milenniumdoelen zijn met ingang van 2016 vervangen door de Duurzame Wereld Ontwikkelings Doelen, de Sustainable Global Development Goals, kortgezegd  de Werelddoelen.
lees meer

Gehandicapt meisje Ella

SYJ wil ook kleinschalige hulp bieden aan individuele of kleine groepen gehandicapte kinderen in Jasinga. Er is een verzoek gekomen voor een oogoperatie voor het gehandicapt meisje Ella. Inmiddels is er een Nederlandse bevriende stichting die de kosten van deze ingreep op zich nemen.
lees meer

Opnieuw gift schoon drinkwater

Vorig jaar 2014 konden wij het schoon drinkwater project in Jasinga echt van de grond krijgen  dankzij een donatie van € 2.500 door een anonieme stichting in Nederland. Dit jaar doneert dezelfde vrijgevige anonieme stichting voor de 2e keer een bedrag van € 2.500 zodat het succesvolle schoon drinkwaterproject in Jasinga weer uitgebreid kan worden. Wilt u meer weten over het schoon drinkwater project.

Laatste donatie Mizeon

MIZEON was een Stichting uit Hilvarenbeek die zich recentelijk opgeheven heeft. De naam staat voor Missie, Zending En Ontwikkelingswerk. Voorheen waren het voornamelijk  geestelijken die begunstigd werden, maar de laatste jaren werden ook  leken/burgers met particuliere initiatieven begunstigd. Al sedert 2007 kreeg  SYJ donaties van Stg. Mizeon. In 2015 heeft Mizeon een laatste ruimhartig bedrag van € 1000 aan SYJ gedoneerd. Als ‘tegenprestatie’ verleende vrijwilligers van SYJ assistentie bij hun jaarlijkse Fancy Fair. Mizeon kan terug kijken op een mooie geschiedenis sedert 1900 en trots zijn op de grote financiële steun die zij ruim een eeuw lang gegeven hebben aan de meest uiteenlopende goede doelen in de wereld.

Informatie Periodieke Giften

Voor donateurs en sponsors van SYJ die periodiek doneren is dit lezenswaardige informatie.
lees meer

Overige activiteiten

Nieuwsbrief

Lees onze laatste nieuwsbrief!

Stichting Yayasan Jasinga
Giselbert Backstraat 2
5081 JB Hilvarenbeek

Geef ze geen vis, maar geef ze een hengel!

Stichting Yayasan Jasinga stelt zich ten doel om het welzijn van kinderen in het dorp Jasinga in Indonesië te bevorden en hun kansen voor de toekomst te vergroten.

IBAN: NL97 RABO 0184 8480 08
Stg. Yayasan Jasinga
te Oisterwijk
K.v.K. 180.733.25.

Geef Samen

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo's werelddoel 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 6 (Schoon water en sanitaire voorzieningen