English version

Laatste lichting scholieren

Drie jongens en negen meisjes zijn in augustus 2019 begonnen aan hun eindexamenjaar op de hogere middelbare school: Agam, Alkha, Anggi, Ari, Fatma, Indriyani, Mutia, Ririn, Surya, Tika, Wilda en Windi. Het is ons niet duidelijk waarom het verhoudingsgewijs meer meisjes zijn dan jongens maar wij zijn daar wel heel blij mee. We hebben altijd alle aanvragen voor sponsoring van zowel jongens als meisje uit Jasinga kunnen honoreren. Dat is te danken aan de vele schoolsponsors die wij altijd hebben gehad in Nederland. Was dat niet zo geweest, dan hadden wij de meisjes voorrang willen geven op de jongens. Gelukkig heeft SYJ zowel de jongens als de meisjes altijd kunnen ondersteunen.  

Onze scholieren hebben hun dromen en ambities: Anggi wil dokter worden, Ari droomt  ervan om profvoetballer te worden, Fatma hoopt onderwijzeres te worden, Ririn lijkt het geweldig om politieagente te worden. We weten niet of hun dromen werkelijkheid worden. Maar met hun 6 jarige middelbare scholing hebben ze in ieder geval een goed basis gelegd om de uitdaging aan te gaan en hun dromen na te jagen.

Deze 12 leerlingen is voor SYJ de laatste lichting scholieren die gesponsord worden vanuit Nederland. Zoals u elders op de site kunt lezen gaat de Indonesische overheid steeds meer financiële ondersteuning geven waardoor er minder noodzaak is voor SYJ om op dit terrein te blijven ondersteunen. Als deze 12 leerlingen hun eindcertificaat behalen in juli 2020 dan zet  SYJ een streep onder de schoolsponsoring.

SYJ heeft in totaal ruim 100 leerlingen ondersteunt bij hun middelbare scholing. De eerste leerling die slaagde voor zijn hogere middelbare school was de jongen Irfan in 2011.  Velen zijn hem gevolgd. Jammer genoeg zijn er ook leerlingen die vroegtijdig hun scholing staakten.  Soms door een gebrek aan motivatie, maar vaker  uit noodzaak om het gezinsinkomen aan te vullen met inkomsten uit ongeschoolde arbeid.

SYJ is benieuwd of deze laatste 12 leerlingen allen hun eindcertificaat weten te behalen. Volgend jaar zullen we het weten.