English version

Vrijwilligers

In de loop van de jaren hebben een flink aantal vrienden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en actievoerders een onmisbare bijdrage geleverd om de doelen van SYJ te verwezenlijken. Er is nieuwe aanwas of mensen blijven voor langere tijd in beeld. Als bestuur zijn wij blij dat mensen ‘meedoen’.

Vrijwilligers

 • Bep van Mierlo (educatieve activiteiten en onderwijsambassadeur)
 • Els Kepers (werkgroep activiteiten)
 • Fieke Geerts (externe adviseur)
 • Catharine de Jonge (archivaris scholieren)
 • Gerard Janssen (boekhoudkundig adviseur)
 • Liesbeth Alfonso (werkgroep activiteiten)
 • Mieke Schut (werkgroep activiteiten)
 • Wim van Iersel (webmaster)

Vrijwilligers in Indonesië

 • Jac Maessen, Stichting Kobus Indonesia (lokale samenwerkingspartner)
 • Wim en Wati Duisters (lokale projectmanager)
 • Safira Ryanatami (lokale vrijwilligster en tolk)

Sponsoren en donateurs