English version

Contact/donatie

Stichting Yayasan Jasinga
t.a.v. het secretariaat
Giselbert Backstraat 2
5081 JB Hilvarenbeek
K.v.K. 180.733.25.

Wilt u ook doneren?
Uw donaties zijn welkom op IBAN rekeningnummer: NL97 RABO 0184 8480 08 t.n.v. Yayasan Jasinga te Oisterwijk.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat om door ons geïnformeerd te worden over doneren aan SYJ.

Meer informatie?
Els Geerts (voorzitter): 013-5055170 info@jasinga.org

Meer brochures?
Wilt U onze stichting onder de aandacht brengen bij derden? Op de school van uw kinderen, op een jubileumfeest, op een afscheidsreceptie, op een sportevenement, bij uw kaartclub, of gewoon bij familie en vrienden? Bel ons dan even! (013-5055170).

Financiële inzage

Wij vinden het belangrijk dat U weet waar uw geld naar toe gaat. Voorheen kon u inzage krijgen door een afspraak te maken met het bestuur. M.i.v. 2013 plaatsen wij het volledige jaarrapport van het voorgaand boekjaar ter inzage op onze site. Mocht dat vragen bij u oproepen , neem dan gerust contact met ons op. Verslagen worden in PDF formaat aangeboden.

Zakelijke kant van uw Geven

Aan uw Geven zit een menselijke en een zakelijke kant. Geven is uw verbondenheid, uw betrokkenheid, en uw medeverantwoordelijkheid. U wilt Geven omdat het in uw ogen verschil maakt. Als is het maar voor dat ene kind, voor die ene vrouw, voor dat ene project. Er zit ook een zakelijke kant aan het Geven. Er zijn regelingen die het voor U nog aantrekkelijker maken om te Geven. Hierbij moet U denken aan informatie over een notariële schenkingsakte, lijfrenteschenking, testament, legaat of erfstelling. Daar deze regelingen vaak afhankelijk zijn van uw eigen specifieke situatie, willen wij U graag doorverwijzen naar www.belastingdienst.nl of www.notaris.nl voor verdere informatie.

Waar wij als stichting U wel direct mee kunnen helpen, is het opstellen van een overeenkomst voor periodieke giften. Indien U besluit voor een langere periode bij te dragen aan de werkzaamheden van Stichting Yayasan Jasinga, kunt U aan de hand van deze overeenkomst uw giften  namelijk aftrekken zonder drempelinkomen en zonder maximaal aftrekbaar bedrag. Let wel, deze overeenkomst geldt alleen voor periodieke giften vanaf 2014 voor een periode van minimaal vijf jaar. U kunt deze overeenkomst aanvragen bij het secretariaat, wij helpen U graag!

SYJ is door de belastingdienst vrijgesteld voor het schenkings-en successierecht. SYJ hoeft niets af te dragen aan de belastingdienst van uw schenkingen en donaties.

De stichting heeft van de inspectie der belastingen ingevolge artikel 6.33 van de wet inkomstenbelasting 2001 een beschikking ontvangen dat zij mag worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Hetgeen inhoudt dat de giften voor de donateur voor fiscale aftrek in aanmerking komen.

Het bestuur m.i.v. januari 2016:

Van links naar rechts: Michel Verheijden ( secretaris) Els Geerts (voorzitter) Karin van Liempt (penningmeester).

vlnr. ?, ?, Fieke, Els Kepers

De initiatiefneemsters van de Stichting in 2004:

Van links naar rechts: Els Kepers, Edith Davies, Fieke Geerts, Els Geerts

vlnr. ?, ?, Fieke, Els Kepers

Els Geerts en contactpersoon/ projectmanager Wati Duisters.

Safira Ryanatami, lokale vrijwilligster die tolkdiensten verleent en die werkt  in opdracht van SYJ.

Safira Ryanatami