English version

Incidentele (medische) hulp.

SYJ gaat soms in op individuele hulpvragen van kinderen uit Jasinga. SYJ beoordeelt per afzonderlijke hulpvraag of SYJ gaat ondersteunen. Dat kan gaan om uiteenlopende zaken. Het kan een voorziening in huis betreffen voor een gehandicapt kind, een bezoek aan een specialistische arts, een bril met afwijkende sterkte, een operatie, of om vervoerskosten naar een ziekenhuis. 

Onderhoud aan het schoolgebouw

Het bestuur van SYJ heeft besloten om in 2018 alleen de werkzaamheden te laten verrichten aan het schoolgebouw die direct gevaar opleveren voor de gebruikers van het gebouw. De kosten neemt SYJ volledig voor haar rekening.  SYJ geeft geen opdracht voor onderhoudswerkzaamheden die geen direct gevaar opleveren voor de gebruikers van het gebouw, tenzij de school zelf bij kan dragen conform de 50% regeling.

Van 2004 tot 2014 heeft SYJ de kosten 100% voor haar rekening genomen. Van 2014 tot 2017 gold de 50% regeling. SYJ draagt 50% bij als de school zelf  voorziet in de overige 50%. Vanaf 2017 kan de school aanvragen indienen die per aanvraag beoordeeld worden door SYJ.

Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering

SYJ maakt het mogelijk voor onderwijzers om aanvullende scholing te volgen. Daar werd en wordt gebruik van gemaakt door individuele leerkrachten.  SYJ voorzag ook in schoolmiddelen. Voor de individuele leerlingen met uniformen en schoolspullen. Voor de school onder meer met boeken, computers sport- en  muziekinstrumenten.
De schoolmiddelen voor de individuele leerlingen komen te vervallen omdat  de overheid nu toelages toekent aan arme leerlingen.

De schoolmiddelen voor de school worden per aanvraag door SYJ beoordeeld.

Wij willen graag naar school!

Een aantal kinderen van lagere schooltje S.D. -04- worden na de lagere school zogenaamde ‘drop-outs’. Hun ouders zijn niet draagkrachtig genoeg om het schoolgeld voor de middelbare school te betalen. En dus worden de kinderen thuis gehouden en gaan jong werken om hun steentje aan het gezinsinkomen bij te dragen. Ze doen ongeschoold en slecht betaald werk. SYJ  heeft deze  kinderen en armlastige ouders altijd geholpen door een substantieel deel van de schoolgelden te betalen. In 2009 is de overheid begonnen met bijdrages voor de schoolkosten van lagere middelbare scholieren. In 2015  heeft de overheid daar nog een schepje bovenop gedaan door de zogenaamde pip/kip-regeling in te voeren.  Dat houdt in dat alle arme leerlingen van basisschool tot en met hogere middelbare school een toelage kunnen aanvragen voor  hun schoolkosten .  SYJ heeft een plan gemaakt om de sponsoring vanuit Nederland af te gaan bouwen. Het uitgangspunt is dat in  2020  de ondersteuning van SYJ volledig gaat stoppen.

Project Schoon Drinkwater

Leven in onhygiënische omstandigheden heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen en in het bijzonder van kinderen. Het leidt tot infecties,  diarree en ondervoeding.  Ondervoeding is de belangrijkste onderliggende oorzaak van kindersterfte. 
Dat is de reden dat wij op het schooltje in Jasinga toiletten gebouwd hebben en een  bronwaterput hebben laten boren. In 2013 zijn de vrijwilligers  Tessa en Michel  gestart met het project schoon drinkwater. Zij hebben als try-out drinkwaterfilters geplaatst in de school, hebben workshops voor de schoolkinderen verzorgd over het wassen van handen, en hebben zeepdispensers geïnstalleerd.
In 2014 heeft dit project een vervolg gekregen, en inmiddels zijn er bijna 300  gezinnen voorzien van schoondrinkwater filter systemen uitgezet in samenwerking met het bedrijf Nazava/HollandforWater in Indonesië. SYJ stelt  de drinkwatercontainer gratis ter beschikking aan gezinnen op voorwaarde dat het gezin een vervangingsfilter afneemt tegen betaling. De rol van de plaatselijke distributeur  Ibu Eha vanuit haar buurtwinkeltje is hierbij van groot belang.