English version

Incidentele (medische) hulp.

SYJ gaat soms in op individuele hulpvragen van kinderen uit Jasinga. SYJ beoordeelt per afzonderlijke hulpvraag of SYJ gaat ondersteunen. Dat kan gaan om uiteenlopende zaken. Het kan een voorziening in huis betreffen voor een gehandicapt kind, een bezoek aan een specialistische arts, een bril met afwijkende sterkte, een operatie, of om vervoerskosten naar een ziekenhuis. 

Blijvend onderhoud aan het schoolgebouw

SYJ heeft een duurzaam schoolgebouw met 8 klaslokalen , 3 nevenlokalen en toiletten laten bouwen. Er zijn voorzieningen van water en elektra aangelegd. SYJ heeft het gebouw ingericht met meubilair en schoolmaterialen. In 2008 is dat geheel aan voorzieningen opgeleverd en feestelijk geopend tijdens ons werkbezoek aan Jasinga. We zijn er in geslaagd om dat te realiseren met donaties en actieopbrengsten in Nederland.

Helaas beschikt de school nog niet over de financiële middelen om het gebouw deugdelijk te blijven onderhouden. In Indonesië staan duizenden scholen te verpieteren omdat er een gebrek aan financiële middelen is om ze te onderhouden. In 2008 heeft  SYJ zich gecommitteerd om het schooltje SD-04- blijvend te ondersteunen bij het klein en groot onderhoud van het schoolgebouw. In 2014 is in het kader van het vijfjaren beleid 2013-2017 afgesproken dat het schooltje voortaan de helft van de totale kosten inbrengt voor onderhoud. SYJ krijgt van trouwe donateurs structurele giften die voor het onderhoud van het schoolgebouw aangewend kunnen worden.

Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering

Onderwijs mogelijk maken begint met een schoolgebouw, onderwijzers, en materialen. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden of te verbeteren ondersteunt SYJ op 2 manieren. SYJ maakt het mogelijk voor onderwijzers om aanvullende scholing te volgen. Daar hebben in de afgelopen jaren al meerdere leerkrachten gebruik van gemaakt. Daarnaast is het belangrijk dat er middelen zijn variërend van schrijfgerei tot boeken tot computers tot muziekinstrumenten. SYJ ondersteunt schooltje SD-04- in Jasinga hierbij.

Wij willen graag naar school!

Een aantal kinderen van lagere schooltje S.D. 04 worden na de lagere school zogenaamde‘drop-outs’. Hun ouders zijn niet draagkrachtig genoeg om het schoolgeld voor de middelbare school te betalen. En dus worden de kinderen thuis gehouden en gaan jong werken om hun steentje aan het gezinsinkomen bij te dragen. Ze doen ongeschoold en slecht betaald werk. Stichting Yayasan Jasinga helpt deze kinderen en armlastige ouders door een substantieel deel van de schoolgelden te betalen.

De Indonesische draagt m.i.v. 2009 gelukkig ook bij aan het schoolgeld van SMP leerlingen. Het is een hoopvolle ontwikkeling dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Voor leerlingen van de 3-Jarige lagere middelbare school (SMP) draagt SYJ 90% bij aan de schoolkosten (na aftrek van overheidsbijdrage). Dat is een bedrag van 5 euro per maand. De resterende 10% wordt door ouders zelf betaald. Voor leerlingen van de 3-jarige hogere middelbare school (SMA) draagt SYJ 60% bij aan de schoolkosten. Dat is een bedrag van 10 euro per maand. De resterende 40% worden door ouders zelf betaald. Alle gezinnen worden vooraf gescreend op financiële draagkracht.

Project Schoon Drinkwater

Leven in onhygiënische omstandigheden heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen en in het bijzonder van kinderen. Het leidt tot infecties,  diarree en ondervoeding.  Ondervoeding is de belangrijkste onderliggende oorzaak van kindersterfte. 
Dat is de reden dat wij op het schooltje in Jasinga toiletten gebouwd hebben en een  bronwaterput hebben laten boren. In 2013 zijn de vrijwilligers  Tessa en Michel  gestart met het project schoon drinkwater. Zij hebben als try-out drinkwaterfilters geplaatst in de school, hebben workshops voor de schoolkinderen verzorgd over het wassen van handen, en hebben zeepdispensers geïnstalleerd.
In 2014 heeft dit project een vervolg gekregen, en zijn er bij  ruim 150 gezinnen schoondrinkwater filter systemen uitgezet in samenwerking met het bedrijf Nazava/HollandforWater in Indonesië. In 2015 zullen er opnieuw ruim 150 filters uitgezet worden. De rol van de plaatselijke ‘toko’
verkoopster Ibu Eha is hierbij van groot belang.

SYJ stelt  de drinkwatercontainer gratis ter beschikking aan gezinnen op voorwaarde dat het gezin een vervangingsfilter afneemt tegen betaling. De container die SYJ doneert kost ongeveer € 16. De wisselfilter die het gezin zelf aan moet schaffen kost € 6.  De interne filter moet na iedere 7000 liter verwisseld worden.  Bij een gemiddeld gezin moet een filter tussen 6 en 9 maanden verwisseld worden.