English version

Doelstelling

Stichting Yayasan Jasinga stelt zich ten doel
om het welzijn van kinderen in het dorp Jasinga in Indonesië te bevorderen en hun kansen voor de toekomst te vergroten.

  • Wij werken kleinschalig;
  • Wij werken aan haalbare en zichtbare doelen;
  • Wij zijn bekend met de situatie ter plaatse;
  • Wij houden de organisatiekosten laag;
  • Wij hebben korte lijnen met Jasinga;
  • Wij leggen verantwoording af over bestede gelden.

Wie?

Op 13 februari 2004 is SYJ in het leven geroepen en is ingeschreven bij de KvK. SYJ heeft ANBI status.
Vanaf de oprichting in 2004 tot heden  is het bestuur bemand door 3 leden met de taken voorzitter, penningmeester en secretaris.

De bestuursleden van SYJ zetten zich belangeloos in voor de Stichting vanuit idealisme en betrokkenheid, met een beetje bevlogenheid maar met Hollandse nuchterheid en realiteitszin.

Naast de bestuursleden is er in Nederland een harde kern van een zestal vrijwilligers die vaste taken hebben binnen de stichting. Daarnaast is er een groep van een zestal vrijwilligers die op afroep inzetbaar zijn voor hand-en spandiensten. In het projectland Indonesië zijn 3 vrijwilligers in Jakarta: het echtpaar Wim en Wati Duisters, en Safira Ryanatami, die zich inzetten op locatie in Jasinga in opdracht van SYJ. SYJ werkt samen met partner Kobus in/uit Indonesië.

SYJ heeft het volgende beleid vast gesteld voor de periode 2017 – 2020.

Visie

Geef ze geen vis, maar geef ze een hengel
(De Stichting onderschrijft het belang van eigen initiatief en verantwoordelijkheid)

De druppel holt de steen uit
(De Stichting is ervan overtuigd dat je met kleine haalbare stapjes steeds vooruit komt).

Om haar doelstelling te verwezenlijken streeft de Stichting ernaar om:

  • De toegankelijkheid naar het onderwijs verbeteren voor kinderen van minder draagkrachtige ouders;
  • Incidentele (medische) hulp;
  • De kwaliteit van het onderwijs te verbeteren;
  • Projecten ter verbetering van de algemene leefomstandigheden in het dorp te ondersteunen, in het bijzonder door en voor vrouwen en meisjes.