English version

Drie jaren beleid 2017-2020

We hebben een periode van bestendiging gehad in de voorgaande 5 jaren. SYJ ondersteunde op de volgende onderdelen:

  1. schoolsponsoring van leerlingen in het middelbaar onderwijs;
  2. onderhoud van het schoolgebouw;
  3. deskundigheidsbevordering van het schoolteam en kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
  4. inrichting van de school;
  5. incidentele hulp en kleine projectaanvragen.

In de komende periode 2017-2020 gaat SYJ de ondersteuning afbouwen. Er wordt per onderdeel, per aanvraag, bekeken of SYJ ondersteunt. En zoja in welke omvang.
Bij start van de ondersteuning in 2004 heeft SYJ een flinke injectie gegeven door een nieuw schoolgebouw te financieren, en de inrichting van de school voor het grootste deel voor haar rekening te nemen. SYJ stelt zich op het standpunt dat de school samen met de overheid en de gemeenschap een manier moet vinden om niet-afhankelijk te blijven van buitenlandse giften.