English version

Vijf jaren beleid Stichting Yayasan Jasinga

SYJ heeft haar blik op de komende VIJF jaren gericht: 2013 – 2017. Wat wil en kan SYJ nog doen voor schooltje SD-04- en haar leerlingen in Jasinga ? Waar ligt de grootste behoeften bij ouders, kinderen en het team van SD-04- ? Welke ontwikkelingen in Jasinga hebben een remmende of juist stimulerende invloed op de hulp van SYJ aan Jasinga ?

SYJ heeft besloten om een beleid van bestendiging te volgen voor de komende VIJF jaren. SYJ wil de huidige ondersteuning die ze geeft continueren voor een periode van 5 jaren. Het gaat om vijf onderdelen van schooltje SD-04-:

  1. schoolsponsoring van leerlingen naar het middelbaar onderwijs;
  2. onderhoud van het schoolgebouw;
  3. deskundigheidsbevordering van het schoolteam en kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
  4. inrichting van de school;
  5. incidentele hulp en kleine projectaanvragen.

Bij start van de ondersteuning in 2004 heeft SYJ een flinke injectie gegeven door een nieuw schoolgebouw te financieren, en eveneens de inrichting voor het grootste deel voor haar rekening te nemen. De hoop en verwachting leeft bij SYJ dat de school op de lange termijn samen met de overheid en de gemeenschap in staat zal zijn om ‘zichzelf te bedruipen’. Het is nu moeilijk in te schatten wanneer het moment aan zal breken dat de school helemaal geen ondersteuning meer behoeft van SYJ. Dat is mede afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de Indonesische overheid neemt.

SYJ heeft besloten om de komende vijf jaren geen grote projectaanvragen uit Jasinga te honoreren. Hiermee bedoelen wij projecten waar bedragen mee gemoeid zijn boven de 10.000 euro. Ontwikkelingen in Nederland die een remmende invloed hebben op ‘grote’ projecten :

  • Het subsidiebeleid in Nederland is de laatste jaren gewijzigd. De voorwaarden om subsidies/premies te verkrijgen zijn aangescherpt;
  • Het kost steeds meer moeite om geld te werven via publieksacties. Iedereen vist in dezelfde vijver. Er lijkt een verzadiging op te treden bij het publiek omdat er een overkill aan goede-doelen-acties zijn.
  • De crisis trekt niet ongemerkt voorbij aan de vrijgevigheid van mensen.
  • In zijn algemeenheid blijkt het een lastige klus om vrijwilligers te werven die zich voor langere tijd willen committeren aan de doelen en het werk van SYJ.

SYJ heeft in de afgelopen jaren financiƫle reserves opgebouwd met het oog op een groot onderwijsopvang gehandicaptenproject. Nu het definitief is dat genoemd project niet haalbaar en realiseerbaar is, zal SYJ de reserves opnieuw bestemmen rekening houdend met het vijfjarenbeleid.