English version

Opheffing SYJ augustus 2020

In berichtgeving in voorgaande jaren heeft u kunnen lezen dat SYJ ophoud te bestaan en waarom daartoe besloten is. Wij kiezen voor 17 augustus 2020, 75 jaren na het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945. Nederland erkende de onafhankelijkheid  pas op 27 december 1949 . Wij vinden dit een mooie datum om te markeren dat het schooltje in Jasinga weer zelfstandig op eigen benen staat, dat zij weer zelfredzaam –moeten- zijn omdat de financiële steun van SYJ komt te vervallen.

Wij zullen in de nazomer van 2020 nog een laatste update geven op deze website.