English version

Informatie Periodieke Giften

Wijziging fiscale regelgeving bij periodieke giften

Per 1 januari 2014 zijn de regels omtrent de fiscale aftrekbaarheid van periodieke giften aangepast. Een notariële akte is door deze wijziging niet langer nodig, U kunt voortaan ook gebruik maken van een door de stichting opgestelde overeenkomst. Zo kunt u eenvoudig uw giften aftrekken, zonder drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Deze verandering heeft alleen betrekking op periodieke giften vanaf  1 januari 2014 of later en die minimaal 5 jaar doorlopen. In de praktijk loopt het schoolsysteem in Indonesië echter in perioden van 2 maal 3 jaar (3 jaar lagere en 3 jaar hogere middelbare school). We zien onze sponsoren dan ook graag kiezen voor de volledige 6 jaar. Zo kan uw leerling het gehele traject afmaken en geniet u 6 jaar lang volledige aftrekbaarheid van uw giften.  Wilt u als schoolsponsor of donateur gebruik maken van deze regeling, vraag dan naar een overeenkomst bij het secretariaat. Voor meer informatie, zie Contact/Donatie of kijkt u op de website van de Belastingdienst