English version

Afbouw naar 2020

Komend schooljaar wordt de schoolsponsoring verder afgebouwd. Het leerlingen aantal valt terug van 73 naar 23 leerlingen. Leerlingen van de lagere middelbare school (SMP) krijgen geen sponsoring meer vanuit Nederland. Leerlingen uit het hoger middelbaar onderwijs die al een toezegging van SYJ gekregen hadden, mogen er op vertrouwen dat zij hun sponsoring behouden tot dat zij het einddiploma behaald hebben .

Met de laatste (nood-) renovatie van het schoolgebouw in 2018 heeft SYJ haar laatste financiële injectie gegeven aan het onderhoud van het gebouw. SYJ gaat niet meer verder ondersteunen in het onderhoud. De school zal hier zelf een oplossing voor moeten zoeken. Het is niet ondenkbaar dat er vanuit de overheid meer financiële middelen ter beschikking gesteld gaan worden voor dit doel. Als dat niet het geval is  zal de school andere creatieve manieren moeten vinden om hun gebouw in goede staat te houden.


Afgelopen jaren heeft de school geen aanvragen voor nieuwe projecten ingediend. Het is niet de verwachting dat zij dit het komend jaar wel zullen doen. Waarschijnlijk ontbreken hen de financiële middelen daartoe. Zij moeten immers 50% zelf bijdragen aan ieder project dat zij met financiële ondersteuning van SYJ op willen starten.


Er zijn afgelopen jaar geen nieuwe aanvragen ingediend voor deskundigheidbevordering van de leerkrachten. Leraar Dicky is dit jaar geslaagd voor zijn opleiding. Er zijn momenteel geen  andere leerkrachten die ambities hebben om een (vervolg-) opleiding te gaan doen.

En daarmee maken we dus echt ‘werk’ van het afbouwen van de ondersteuning door SYJ uit Nederland. In kleine stapjes zijn we de school aan het loslaten. Natuurlijk kunnen er altijd nog incidentele individuele aanvragen binnenkomen. Die zal het bestuur dan beoordelen.