English version

Gewijzigd Beleid 2017-2020

Gewijzigd Beleid 2017-2020

Het bestuur van SYJ heeft besloten om in de komende jaren de ondersteuning aan de school SD-04- in Jasinga verder af te bouwen. Een moeilijk maar weloverwogen besluit. Of de ondersteuning volledig stop gezet kan worden zal in de loop van 2020 bekeken worden.  Er zijn 4 ontwikkelingen die doorslaggevend zijn  om over te gaan naar dit gewijzigd beleid 2017-2020:

1. Toegenomen ondersteuning vanuit de overheid

Onder de regering van de nieuw gekozen president Joko Widodo is er een regeling in het leven geroepen die arme scholieren met toelages ondersteunt om scholing te volgen. Dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling die wij toejuichen omdat de toegang tot het onderwijs hiermee vergroot wordt. Hiermee wordt de schoolsponsoring vanuit SYJ grotendeels overbodig. Grotendeels omdat de toelages voor lager onderwijs (SD), en voor lager middelbaar onderwijs (SMP) toereikend zijn. Echter de toelage voor het hoger middelbaar onderwijs  (SMA) is –nog- niet toereikend.

2. Zelfredzaamheid niet van de grond

In de  afgelopen 3 jaren is het de school in Jasinga niet gelukt om andere geldbronnen aan te boren waardoor zij minder afhankelijk worden van de buitenlandse gelden van SYJ naast hun reguliere inkomsten vanuit het ministerie van onderwijs. Belemmerende regelgeving bemoeilijkt de schooldirectie ongetwijfeld  om hier creatief en ondernemend in te kunnen zijn. Maar  attitude speelt zeker ook een rol: het denken in onmogelijkheden en belemmeringen in plaats van het denken in mogelijkheden en  uitdagingen. Het zich afhankelijk en afwachtend opstellen in plaats van pro-actief zijn en initiatief nemen . Het is een fenomeen waar meer ‘ontwikkelingswerkers’ tegen aan lopen. De spreekwoordelijke hengel wordt aangereikt om te gaan vissen. Maar wat als het vissen niet gebeurd of niet goed gebeurd?

3. Economie en regeringsbeleid

Indonesië behoort tot  een van de hardst groeiende economieën van zuid-oost-Azië. Cijfers en statistieken laten bemoedigende cijfers zien: de werkloosheid is gedaald, de  middenklasse groeit, Indonesië heeft een jonge bevolking met slechts 5% boven de 65 jr, het gebruik van elektronica, social media en luxe goederen neemt enorm toe, de beurzen deden het goed, de minimum-lonen stijgen, kortom er zijn  veel economische ontwikkelingen die als positief gezien worden. Maar toch, er leeft nog zo’n 10% van de bevolking onder de armoedegrens en de verschillen tussen arm en rijk zijn torenhoog. En dat is waarneembaar als we op werkbezoek zijn in Jasinga. Veel ontwikkelingen die in grote steden en geïndustrialiseerde gebieden al zichtbaar zijn,  zijn in Jasinga nog niet merkbaar. Maar met de komst van de regering van president Joko Widodo  zijn mensen in Jasinga  positiever  over de toekomst, over hun perspectieven, over hun kansen. Er leeft hoop.

4. De bestuur bezetting in Nederland

Een nieuwe periode van ondersteuning  ingaan in Jasinga zou betekenen dat  het accent moet verschuiven van financieel ondersteunen naar het bevorderen van de zelfredzaamheid. Dat  vraagt een nieuwe benadering, zienswijze en werkwijze. Dat vraagt een nieuwe club bestuursleden die zich aan dat nieuwe ontwikkelings-doel zouden willen committeren. Bij het zittend bestuur is er die ambitie niet –meer-. Dus zou er aanwas van nieuwe geëngageerde bestuursleden  moeten komen. En of dat haalbaar is, is maar zeer de vraag.

Tot slot

In 2020 zullen we de balans opnieuw opmaken, zowel in Jasinga als in Nederland. Wij zetten de financiële ondersteuning in Jasinga niet abrupt stil. We nemen de komende 3 jaren om verder af te bouwen. Dat betekent dat SYJ tot de zomer van 2020 nog steeds financiële verplichtingen houdt, en nog steeds steun van sponsors en donateurs nodig heeft. Wij hopen dus dat u nog een paar jaren met ons ‘aan boord blijft’.