English version

Werelddoelen

Van Millenniumdoel 2 naar Werelddoel 4

SYJ heeft zich sedert de oprichting in 2014  hard gemaakt voor Millenniumdoel 2: alle jongens en meisjes naar school. Wereldwijd is er grote vooruitgang geboekt: In 1990 ging 80 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar school, in 2000 83 procent, en in 2015 is dit volgens schattingen gestegen naar 91 procent. Ondanks deze vooruitgang gaan nog steeds te veel kinderen niet naar school of verlaten de school voordat zij een diploma behaald hebben. Dat laatste, vroegtijdige schoolverlaters, zien wij in Jasinga helaas ook. Gelukkig ligt Jasinga niet in een oorlogs- of conflictgebied dat de kans op onderwijs zienderogen doet afnemen. Maar in Jasinga is nog steeds sprake van ongelijkheid tussen jongens en meisjes en tussen rijk en arm. En dat zijn eveneens oorzaken voor kinderen om niet naar school te gaan. Hoewel gelukkig steeds meer kinderen in 2015 wereldwijd naar school gaan, kan er nog veel verbeterd worden aan de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn nog onvoldoende opgeleide docenten en er is te weinig en goed schoolmeubilair en lesmateriaal. Alhoewel er in Jasinga op het gebied van kwaliteit van onderwijs veel verbeterd is, laat dat ook nog veel te wensen over. Het wensenlijstje om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren van het team van SD-04- is nog heel lang en is niet gewijzigd sedert het werkbezoek van 2014. SYJ zal zich in blijven zetten voor goed onderwijs. Dit is het nieuwe Werelddoel 4: Kwaliteitsonderwijs.


Van Millenniumdoel 4 naar Werelddoel 6

SYJ heeft indirect gewerkt aan Millenniumdoel 4: minder kindersterfte door aandacht te besteden aan sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater in Jasinga. Wereldwijd is er vooruitgang geboekt op verlaging van kindersterfte: ondanks een groeiende wereldbevolking in ontwikkelingslanden is de sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaren, gedaald van 12.7 miljoen in 1990 naar 6 miljoen in 2015. Wereldwijd daalde de kindersterfte dus met 50%. Vaccinatie, hygiëne en schoon drinkwater zijn nodig om de kindersterfte verder terug te dringen. SYJ wil zich in blijven zetten voor schoon drinkwater in Jasinga.  Dit is het nieuwe Werelddoel 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen.

Wilt u meer lezen over wat er bereikt is met de Millenniumdoelen.

Over de nieuwe Werelddoelen:
Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. 

Wilt u meer lezen over de nieuwe werelddoelen

Logo's werelddoel 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 6 (Schoon water en sanitaire voorzieningen