English version

Visie van het team op kwaliteit

Het lerarenteam van schooltje SD-04- heeft een eigen visie op de kwaliteit van hun onderwijs die zij vertalen in behoeften/wensen.

Administratie:
Tevreden zijn de leraren van SD-04- met de beoordeling “erg goed” bij de laatste schoolinspectie vanuit het ministerie van onderwijs. Zij hechten er aan om de hoogste beoordeling “uitstekend” te verwerven. Dat zal het imago van hun school ten goede komen. Daartoe moeten zij hun schooladministratie de komende jaren beter op orde brengen.  Het team heeft  Edi –leraar engels en computerlessen- vrij gesteld om die taak op zich te nemen. Bij gebrek aan computers na de onfortuinlijke inbraak in 2013 kon Edi geen computerlessen meer geven. De engelse lessen verliepen grotendeels ook via de computer. Bovendien –en spijtig genoeg- is engels niet meer opgenomen in het curriculum. Dus een voor de hand liggende keuze dat Edi de administratieve taak op zich neemt.   

Engels:
Er zijn in 2014 drie leraren vertrokken uit het team. Twee wegens promotie die elders de hogere functie gekregen hebben van schooldirecteur. Eén juf is met pensioen gegaan.
In 2014 zijn er vier nieuwkomers in het schoolteam : juf Lia, en de meneren Atma, Asep en Dicky.
Asep en Dicky zijn 2 jonge leerkrachten die nog aan het begin van hun loopbaan staan. Zij hebben beiden te kennen gegeven de opleiding tot leraar engels te willen volgen.  Ondanks dat engels niet meer in het curriculum opgenomen is en dus niet meer verplicht is, zou dit SD-04- in staat stellen om de kinderen weer engelse les te gaan geven.
SYJ heeft toe gezegd de opleiding tot leraar engels 100 % financieel te zullen ondersteunen.

Cultuurlessen:
Het team vindt het belangrijk dat zij de cultuurlessen op  hun school kunnen continueren. Zij vinden overdracht van authentieke cultuur aan de jeugd belangrijk. Veel basisscholen in de regio kunnen deze lessen niet verzorgen. SD-04- staat hierdoor ‘hoger aangeschreven’.  Het team zou de kwaliteit van die cultuurlessen willen verbeteren door aanschaf van meer en betere materialen/instrumenten. Het team vind het belangrijk dat alle kinderen lessen kunnen blijven volgen in pencak silat, jaipong en degung. Er is ruime belangstelling uit de wijk  voor deze lessen, mede doordat SYJ gedeeltelijk bijdraagt aan de lesgelden.
SYJ heeft gesteld dat SD-04- aanvragen in kan dienen m.b.t. verbetering cultuurlessen, maar dat zij voor alle aanvragen in de komende 3 jaren zelf 50% bij moeten dragen. SYJ zal blijven bijdragen aan de lesgelden voor kinderen.

Keuzes maken:
Verder heeft het team nog een rits van materiële wensen die in hun ogen de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren: dat varieert van het in dienst nemen van een muziekleraar tot de aanschaf van nieuwe whiteboards omdat de oude versleten zijn. Maar met het oog op de nieuwe lijn van SYJ –in de komende jaren toegroeien naar zelfvoorziening-  voelt het team zich genoodzaakt om goede keuzes te maken voor de toekomst. Het geheel overdenkend concludeert het team eensgezind dat zij het onderhoud van het schoolgebouw het aller belangrijkst vinden. Zonder deugdelijk schoolgebouw kan van onderwijs geen sprake zijn.

SYJ heeft afgesproken met het team dat zij de komende 3 jaren aanvragen voor financiële ondersteuning in mogen dienen, en dat SYJ na beoordeling tot maximaal 50% bij zal dragen. 

De uitwisselingen en discussies in het schoolteam over de kwaliteit van hun onderwijs zullen de komende jaren zeker nog vervolg krijgen. En dan over 3 jaren maar eens de stand van zaken opmaken.