English version

Contactpersoon Wati Duisters

Onze belangrijkste opdracht was om een betrouwbaar en gedreven persoon te vinden die bereid is om contactpersoon te zijn tussen SYJ in Nederland en alle betrokkenen in Jasinga. Wim Duisters gaat er immers mee stoppen. Snel na de gastvrije ontvangst bij Wim en Wati Duisters thuis in Jakarta maakte Wati kenbaar dat zij de rol van contactpersoon wil vervullen. Wati loopt al jaren aan de zijlijn mee. Wati is al meerdere keren in Jasinga geweest, voert al jaren de administratie voor SYJ in Indonesië, doet al jaren de inkopen, en denkt altijd mee over de uitvoering. Wati heeft dus geen inwerktijd nodig en kan meteen ‘vol aan de bak’. Wati zal zich in de volgende nieuwsbrief persoonlijk aan u voorstellen. SYJ is ongelooflijk opgelucht dat door Wati’s bijdrage het werk van SYJ in Jasinga door kan gaan.

Foto's