English version

Middelbare scholieren

We hebben het afgelopen jaar gemeld dat de informatie uitwisseling van de middelbare scholieren die SYJ sponsort in Jasinga niet goed liep. Hoogste tijd om eens zelf polshoogte te nemen. We hebben de sleutelfiguren gesproken en er zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Dhr. Dwi Nurkhollis van de SMP-school in Jasinga is bereid om de informatie uitwisseling te blijven doen. Bij wijze van proef gaan we proberen zoveel mogelijk digitaal te versturen. Zodat er geen hele pakketten meer per post verstuurd hoeven te worden.

Els en Els hebben alle 36 leerlingen die hun scholing met steun van SYJ willen continueren met hun ouders gezien . Er stonden ook nog eens 12 schoolverlaters van SD -04- te trappelen om te mogen beginnen op de SMP. Die 12 leerlingen hebben we ook samen met hun ouders uitgenodigd om op school te komen. We hadden 6 afvallers van voorgaande jaren. Deze zogenaamde drop-outs zijn doorgaans jeugdigen die stoppen met hun scholing nadat ze hun SMP (lagere middelbare school) afgerond hebben en werk gaan zoeken. Ondanks de support van SYJ voor de SMA (hogere middelbare school) is voor een aantal kinderen de eigen bijdrage voor de SMA nog steeds te hoog. Soms moeten de kinderen simpelweg gaan werken om het inkomen van de ouders aan te vullen. En soms zijn het leerlingen die gewoon de studieboeken willen verruilen voor werken met de handen.

SYJ moet de eigen bijdrage van ouders voor de SMA scholing nog eens onder het licht houden. Ouders betalen ongeveer 1/3 deel van de totale kosten voor SMA. Voor een aantal is dat dus niet op te brengen. Het gevolg is dat deze kinderen afhaken.

Ons doel om alles weer op de rit te zetten is geslaagd. De komende jaren zal duidelijk worden of de afspraken over het uitwisselen van informatie werkbaar zijn of niet. Alle sponsors in Nederland krijgen binnen korte tijd bericht van onze vrijwilligster Joke die het archief van de scholieren beheert en die daarover correspondeert met de sponsors.

Foto's