English version

Team zelfvoorzienend

Tijdens het werkbezoek in Jasinga heeft Els meerdere besprekingen gehad met het hele schoolteam over de ‘boodschap’ die SYJ uit wil dragen aan het schoolteam: zelf voorzienend worden, niet afhankelijk blijven van hulp uit Nederland.

Els heeft tijdens het werkbezoek 2014 een diversiteit aan onderwerpen met het schoolteam besproken, maar het belangrijkste onderwerp was het beleid van SYJ in Nederland voor de komende jaren: toewerken naar zelfvoorzienend worden en afbouwen van de hulp uit Nederland voor het schooltje. SYJ heeft immers in 2013 een vijfjaren beleid gemaakt met  twee speerpunten:

  1. Bestendiging van de bestaande hulp voor vijf jaren
  2. Toewerken naar afbouw van de hulp aan de school.

Overigens betekent dit niet dat SYJ ophoudt te bestaan in 2017. Er zijn projecten die doorlopen -als daar noodzaak voor blijft- zoals het schoon-drinkwater-project, cultuur-lessen voor de kinderen, de schoolsponsoring van middelbare scholieren. En SYJ laat ruimte voor aanvragen van nieuwe projecten uit Jasinga. Die zijn er tijdens het werkbezoek 2014 niet gekomen.

Bij de gesprekken over het afbouw-beleid van SYJ werden alle onderwijzers intensief en actief  betrokken. Iedereen werd gevraagd een mening te geven en mee te denken. Meedenken over  hoe de school andere  inkomsten kan genereren nu  SYJ de financiële support afbouwt en zich uiteindelijk terug zal trekken.  Meedenken over wat nu echt belangrijk is voor  de kwaliteit van hun onderwijs, het imago van hun school enz. Natuurlijk had het team daar nog geen kant-en-klaar antwoorden op. Zij moeten eerst 'wennen' aan het vooruitzicht dat zij 'hun eigen boontjes moeten gaan doppen'. We hebben afgesproken dat de  school  een periode van 3 jaren neemt om hier het hoofd over te breken en oplossingen te bedenken.  SYJ zal in de komende 3 jaren alle vragen van financiële ondersteuning voor 50% blijven ondersteunen. De overige 50% moet de school zelf gaan financieren om te 'wennen' aan de situatie dat ze over 3 jaren zelfvoorzienend  zullen zijn. In 2017 kunnen we de balans opmaken hoe het team er voor staat.

Foto's

Het schoolteam luistert aandachtig wanneer Els het vijfjarenbeleid 2013-2018 van SYJ ter sprake brengt.