English version

Vervolg Hand Hygiëne

Tijdens het werkbezoek 2014 heeft Els een follow-up gedaan van het hygiëne project van Tessa en Michel in 2013.

Leuke aansprekende workshops hadden Tessa en Michel aan de kinderen gegeven in 2013 over Hand Hygiëne. Over het belang van handen  wassen, en hoe ze dat het beste konden doen. Els heeft uit iedere groep van de lagere school een jongen en een meisje benoemd tot ‘tutor’ voor hun medeleerlingen. Met de tutor’s zijn alle stappen van het hygiënisch handen-wassen nog eens stap voor stap door genomen en geoefend. De tutor’s konden zich de lessen van Tessa  en Michel nog prima herinneren. De tutor’s voelden zich apetrots dat zij de taak kregen om wekelijks de stappen van het handen wassen met hun klasgenoten te oefenen.

Foto's