English version

Conditie Schoolgebouw 2014

SYJ wil alle donateurs in Nederland  nog eens nadrukkelijk bedanken voor hun donaties die SYJ  in staat stelt om het schoolgebouw in Jasinga te onderhouden en een veilige plek voor kinderen te laten zijn. 

Schoolgebouwen in Indonesië staan er vaak verwaarloosd bij omdat er geen of nauwelijks onderhoud gepleegd wordt. Het is bepaald geen zeldzaamheid dat schoolgebouwen gevaarlijke situaties opleveren voor de kinderen die er les krijgen, en het komt zelfs voor dat hele of gedeeltelijke schoolgebouwen instorten. Voor ons ondenkbaar, voor Indonesiërs de realiteit.

Tijdens het werkbezoek 2014 hebben Arnold en Els het schoolgebouw aan een ‘inspectie’ onderworpen. Niet dat daar twijfel over was want SYJ vertrouwt volledig op de kundigheid en ervaring van Wim Duisters . Onder zijn leiding en toeziend oog is in 2014 een groot onderhoud uitgevoerd in samenwerking met  de aannemer Hanafi. Er was een fiks bedrag begroot voor  deze werkzaamheden van ruim € 12.000. Wim heeft de kosten enigszins weten te beperken tot  € 11.672. We hebben in 2014 meer geld uit gegeven dan voorgaande jaren aan het onderhoud. Enerzijds komt dat omdat in het voorgaande jaar 2013 helemaal geen onderhoud was gepleegd, en anderzijds omdat naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden er ook  bouwkundige verbeteringen aan het schoolgebouw aangebracht zijn. Het schoolgebouw en het schoolplein oogde goed en verzorgd, het zat goed in de verf, geen lekkages, geen verwaarloosde hoekjes. Wij konden vast stellen dat het geld goed besteed is.

Foto's