English version

Bijeenkomsten Middelbare Scholieren

Pa Dwi Nurkhollis, onze contactpersoon van het middelbaar onderwijs in Jasinga, is er opnieuw in geslaagd om 2 dagen te organiseren waarop wij zo’n 70-tal  middelbare scholieren en hun ouders ontmoet hebben.  Evenals voorgaande jaren was de opkomst  hoog. Een flink aantal scholieren en ouders heeft Els ook nog even persoonlijk kunnen spreken . In die interviews is het  hoopvol om te horen dat scholieren dromen over hun toekomst en dat bijna alle scholieren na hun middelbare school verder zouden willen studeren. De ouders spreken allemaal hun nadrukkelijke dankbaarheid uit naar de sponsor in Nederland. Dit jaar kwam zelfs een speciale afvaardiging van de ouders van geslaagde leerlingen een geschenk overhandigen op het logeeradres van Arnold en Els. Ze hadden geld ingezameld om  een ‘tros gula aren’ aan te bieden van maar liefst 12 kilo in gewicht ! Gula aren is een suiker product uit de streek. Hier enkele foto’s van de bijeenkomsten met scholieren en ouders.

Foto's