English version

Nieuwe Schooldirecteur en Team

Het nieuwe schooljaar 2017-2018 is in Jasinga nog maar net van start gegaan als wij arriveren. De nieuwe schooldirecteur Pa Ukar Kurniawan heet ons hartelijk welkom tussen alle bedrijven door. Het 10-koppige schoolteam bestaat uit 1 directeur, 7 leerkrachten en onderwijsondersteuners, 1 administrateur, en 1 conciërge.  Er wordt op 6 ochtenden in de week les gegeven tot rond het middaguur aan ruim 200 leerlingen.

We zijn met het hele team rond de tafel gegaan. We hebben de gespreksonderwerpen, wensen en afspraken uit 2014 in herinnering gebracht. Gekeken wat de huidige stand van zaken is, wat wel/niet gelukt is om te realiseren in de afgelopen 3 jaren, en  hebben gezamenlijk vast moeten stellen dat het de school niet gelukt is om zelf geld te werven van  lokale bronnen , anders dan van de Indonesische overheid en van SYJ.  Dientengevolge zijn een groot aantal van hun wensen uit 2014 niet gerealiseerd bij gebrek aan financiering. Dat is heel spijtig  om vast te moeten stellen. Er wordt een gevoel van onmacht uit gesproken omdat de regelgeving vanuit de overheid het de school bepaald niet gemakkelijk maakt om zelf geld te werven. Anderzijds leeft er ook een gevoel van hoop en verwachting met de komst van  de nieuwe regering van Joko Widodo . De school spreekt uit dat het voor SD-04- het gemakkelijkst zou zijn als SYJ de financiële ondersteuning zou intensiveren i.p.v. afbouwen.  Els had echter een duidelijke boodschap mee gekregen  vanuit het bestuur van SYJ: de ondersteuning vanuit Nederland  gaat  afgebouwd worden, alleen het tempo waarin moet in onderling overleg bepaald worden.  Het team  is nog steeds  tevreden over hun school. In vergelijking met de meeste andere basis scholen staan zij er nog steeds beter voor.

Foto