English version

Staat van het Schoolgebouw

Dat is  even slikken om  oog in oog te staan met  een schoolgebouw dat sedert 2014 nauwelijks  onderhoud heeft gehad. Dat was duidelijk zichtbaar. In de tropen gaat dat snel.

In 2014 is het laatste grote onderhoud gedaan en zijn enkele bouwkundige verbeteringen aan gebracht. Sedertdien is er nauwelijks iets aan onderhoud gedaan. De school is in 2017 begonnen met herstel en verbreding van de toegangspoort maar dat is nog niet af. Wim heeft voor ons een inspectie van het gebouw gedaan voorafgaand aan ons werkbezoek. Hij heeft  een opsomming gegeven  welke werkzaamheden er gedaan zouden moeten worden, ter reparatie of preventief. Dat was een hele waslijst. Conform de afspraak die in 2014 gemaakt is zou de school de helft bij moeten dragen aan de kosten van die werkzaamheden. De school heeft die gelden echter  niet . Het geld dat de school van overheidswege krijgt voor onderhoud komt niet in de buurt van wat er nodig is om het schoolgebouw in goede staat te houden. Dus dat is een groot probleem met name op de lange termijn.  Maar ook op de korte termijn zijn er mankementen aan het gebouw die direct gevaar op kunnen leveren voor de kinderen die er les in krijgen, en voor de leerkrachten die les geven in het gebouw.  Het bestuur van SYJ heeft besloten om in 2018 alleen die werkzaamheden te laten verrichten die direct gevaar opleveren voor de gebruikers van het gebouw. De kosten neemt SYJ volledig voor haar rekening. De overige werkzaamheden worden niet uitgevoerd tenzij de school alsnog een geldbron zou weten aan te boren.

SYJ betreurt het dat de school er nog niet in geslaagd is om lokale gelden  te werven voor het  onderhoud van hun schoolgebouw. En het is ook teleurstellend  dat het budget van het ministerie van onderwijs voor het  onderhoud aan de schoolgebouwen een schijntje is van wat er nodig is. Natuurlijk beschouwt SYJ achterstallig onderhoud als vernietiging van kapitaal. En de schooldirectie en het schoolteam zijn het daar  helemaal mee eens. Maar zij zien nog geen uitweg uit dit financieel probleem.

Foto's