English version

Chicago Marathon (2004)

Jack, Henk, Ron, Harrie en Arnold staan te kou-kleumen totdat het startsein gegeven wordt.