English version

Renovatie (2005)

Projectmanager Wim betaalt schoolgelden uit aan de schooldirecteur die ons gedoneerd worden door Werkgroep '72 uit Jakarta.