English version

Renovatie (2005)

Dit is een kleine ruimte die in de huidige situatie niet benut is. Wij gaan er nu een kleine kamer maken die gebruikt kan worden als opslagruimte.