English version

Brillen verstrekt (maart 2006)

En hier poseren de vijf leerkrachten en de twaalf schoolkinderen met hun nieuwe bril .
De leerkrachten zijn dankbaar voor de bril als hulpmiddel bij hun dagelijks werk.