English version

Rommelmarkt Oisterwijk (augustus 2006)

Gelukkig was het een goed bezochte rommelmarkt. Belangstelling genoeg dus.

The fleemarket was well visited and we had lots of interested people and buyers.