English version

Werkbezoek september 2006 (deel 1)

Voor ieder lokaal een bezem.

One broom for every class room.