English version

Werkbezoek september 2006 (deel 3)

Els Kepers poseert met Ekasary, haar moeder Elah en broertje Rizki.

Els Kepers with Ekasary, mother Elah en brother Rizki.