English version

Werkbezoek september 2006 (deel 4)

Lelah met het jongste kind uit de leefgroep. Vertederend om te zien hoe Lelah het contact zoekt met dit jongetje.

Lelah with the youngest child of her group. It’s very heart warming to see Lelah searching for contact with this little boy.