English version

Vinkel in actie voor Jasinga (november 2007)

Kinderen van de Maria school in Vinkel luisteren aandachtig naar de presentatie van Bep van Mierlo (SYJ).