English version

Vinkel in actie voor Jasinga (november 2007)

Rijen wachtende kinderen die een bezoekje wilden brengen aan de mysterieuze waarzegster in haar tentje.