English version

Oplevering schoolgebouw fase 2 (januari 2008)

Schoolkinderen die allemaal willen poseren. Let op de ommuring en het groene hekwerk. Allemaal aangelegd voor de veiigheid van de schoolkinderen.