English version

Oplevering schoolgebouw fase 2 (januari 2008)

Een opslagtank voor water. als in de droge tijd de waterstand laag is, is men toch verzekerd van water.