English version

Sponsorloop Tijl Uilenspiegel Deurne (19 maart 2008)

Directeur Leon Boom spreekt de kinderen toe voordat het startsein gegeven wordt.

Director Leon Boom gives the children a speech before they started walking