English version

Vrouwentongen (maart 2008)

Er wordt een glas geheven op het succes van de actie voor het goede doel.

A toast on the Foundation and Jasinga!