English version

Pinkstermarkt Oisterwijk jubileumeditie (mei 2008)

Kinderen zijn in onze kraam op zoek naar het antwoord van de puzzeltocht die uitgezet is langs alle kramen van de Pinkstermarkt.

Children are looking in our stall for an answer of a puzzle tour set out by the organisation that goes around all the market stalls.