English version

Wasvoorziening gehandicapt meisje

Het gaat hier om de aanvraag om een kleine wasgelegenheid te mogen bouwen voor het 24 jarig gehandicapt meisje Ella die inmiddels ook nagenoeg blind is.

We kennen Ella en haar gezin al lang. Ella heeft jarenlang op kosten van SYJ in een internaat gewoond. Toen Ella volwassen werd is ze thuis komen wonen. Ella moest mee genomen worden naar de kali (rivier) om gewassen te worden. Door haar visuele beperking werd dat steeds moeilijker, en qua hygiëne was het heel ongezond voor Ella om in het vervuilde rivierwater te moeten baden.

De familie heeft  als noodvoorziening gevraagd of zij bij een naburig familielid water uit hun bron mochten halen. De emmers met bronwater werden  naar het huis van Ella gebracht en dan kon Ella in thuis gewassen worden.

SYJ heeft het verzoek gehonoreerd om die wasvoorziening voor Ella te bouwen. Daar is een bedrag van € 366,65 voor uitgekeerd. De meeste kosten zaten in het slaan van een waterbron en de aansluiting op een pomp. Alles werd door een vakbekwame bouwvakker in de familie uitgevoerd, dus geen arbeidskosten.

Foto's