English version

Werkbezoek september 2006 (deel 3)

Meiden weer naar school

SYJ steunde al drie kinderen in Pamagersari-Jasinga met schoolgelden. Twee middelbare scholieren: de 13 jarige Irfan en het 16 jarige meisje Fanny. En een lagere school kind: het 9 jarige jongetje Aji.

Met behulp van directeur Wugu hebben we twee 13 jarige meisjes opgespoord die al een jaar thuis zitten zonder scholing. De meisjes zijn oud-leerlingen van Wugu’s S.D.04. Na afronding van de lagere school in 2005 zijn ze niet doorgestroomd naar de middelbare school. Samen met directeur Wugu hebben we beiden meisjes thuis bezocht. We hebben de meisjes en hun ouders gevraagd wat de reden van hun schoolverzuim is, en of ze weer naar school zouden willen gaan. De antwoorden op de laatste vraag waren eensluidend en volmondig : “Ja, heel graag zelfs”.

De uitleg op de eerste vraag is voor ons Nederlanders onthutsend. Door omstandigheden zijn ouders financieel niet in staat om de schoolkosten voor hun kinderen op te hoesten. Dus blijven de meisjes thuis. Indonesië kent een wettelijke leerplicht voor kinderen maar kent geen controlesysteem op de uitvoering van de leerplicht zoals wij dat in Nederland kennen.