English version

Werkbezoek september 2006 (deel 5)

Bouwplannen schooltje S.D.04 aangepast

Plannen zijn er om aangepast te worden. Na de bekendmaking dat er gronduitbreiding komt zijn we met schooldirecteur Wugu, aannemer Hanafi, en projectmanager Duisters de plannen gaan aanpassen.

Er moeten twee stenen veiligheidswallen komen. Een aan de voorkant van de school als afscheiding met de openbare weg, verhoogd met een hekwerk. Veiliger voor de schoolkinderen. Een tweede veiligheidswal aan de achterkant van de school om eventuele slibverschuivingen op te vangen.

De school staat op een hellend stuk land. De kalkgrond zou bij hevige stortbuien kunnen gaan schuiven met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Het tweede schoolgebouw moet dus gesloopt worden. Vervolgens worden er nieuwe lokalen gebouwd op de grond die verkregen is. Het reeds gerenoveerde gebouw en het nog te bouwen gedeelte komen daarmee op één lijn. Dat komt de situering van het gebouw ten goede.

Een tweede toiletblok moet er gebouwd worden. Daarmee komt er aan ieder uiteinde van het totale schoolgebouw een toiletblok met in totaal 8 toiletten. Geen overbodige luxe met 172 kinderen en 8 volwassenen. De vrijkomende ruimte aan de voorkant van het schoolgebouw gaat ingericht worden als speelplaats. Een gedeelte zal verhard worden en moet dienen voor met name sportactiviteiten. Het ander gedeelte zal ingericht worden als groenzone met gras en beplanting.

Deze aanpassingen hebben GROTE financiële gevolgen. De aanvankelijke begroting voor fase 2 van het renovatieplan (ongeveer 11.000 euro) is daarmee achterhaald. Er wordt momenteel een nieuwe begroting gemaakt die een veelvoud van de oorspronkelijke zal zijn. Dat betekent “werk aan de winkel” voor onze geldwervende activiteiten in 2007 in Nederland. Ook dat plan is in de maak. Voor jullie (nog) niet merkbaar, maar achter de schermen wordt door het bestuur en vrijwilligers van SYJ koortsachtig gewerkt. Wij hebben tijdens ons werkbezoek zelf gezien dat het NODIG is. Dus we gaan ervoor.