English version

Oplevering eerste schoolgebouw (april 2006)

Een groep schoolkinderen mag poseren in een nieuw klaslokaal samen met hun juf.
De hilariteit onder de kinderen is groot natuurlijk want het is iedere keer weer een ‘happening’ dat ze gefotografeerd worden voor de donateurs in Nederland.