English version

Oplevering eerste schoolgebouw (april 2006)
 

Zie afzonderlijke foto's voor een toelichting.