English version

Rommelmarkt Turnhout (augustus 2007)

Mientje bekijkt onze koopwaar kritisch.

Mientje is having a critical look at our stuff.