English version

Rommelmarkt Turnhout (augustus 2007)

Els en Ton hebben zich gepositioneerd in de schaduw in de speelgoedhoek.

Els and Ton found a perfect spot in the shadow.